Algemene voorwaarden

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Fashion365 aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Fashion365 schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Fashion365.
1.4 Fashion365 is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Fashion365 komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar webshop@Fashion365.nl .
2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd. 

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Fashion365 zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Fashion365 tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via Fashion365 kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling (afhalen, bezorgen door Fashion365 tegen afgesproken tarief) - Pin betaling (afhalen)
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant. 

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Fashion365 streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 3 dagen te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele pakbon.

6.4 Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Deze worden eventueel verrekent met het te restitueren bedrag. 
6.5 U kunt het retourartikel (voldoende gefrankeerd) verzenden naar het retouradres dat vermeld staat op de pakbon of stuur ons een mail naar webshop@fashion365.nl voor een retourlabel. 

6.6 Voorwaarden retourneren:

De kleding is niet gedragen en/of gewassen.
Er zijn geen voedselvlekken, make-up vlekken, lichaamsgeuren of sigarettengeuren op de artikelen aanwezig.
Er is niet geprobeerd een gebrek te herstellen.
De originele kaartjes en labels zijn nog bevestigd aan het artikel. Het kaartje mag dus niet verwijderd zijn! Heeft u dit wel gedaan, dan is het uw eigendom geworden.
Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper. Fashion365 raadt de klant aan om het retour zenden van een artikel zo nodig via aangetekende post te doen.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
In geval van product- en/of leverfouten zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Fashion365. Deze zullen achteraf worden vergoed. 

 6.6 Het is niet mogelijk om aanbiedingen artikelen te retourneren. 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Fashion365 is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fashion365
7.4 Als Fashion365 om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.